Zapytanie o ofertę: hej (kopia)


Wiadomo=B6=E6 wys=B3ana przez Ciebie z Favore.pl =
do us=B3ugodawcy marpc=
1

Dotyczy oferty: KRAKOW Przer=
=F3bka XBOX360 Wszystkie Nap=EAdy
[nr 2580]
Data wys=B3ania: 02-10-2009 13:06
Temat: hej

chcia=B3bym zupdatowa=E6 iX =
na dw=F3ch x360

z tego co kojarz=EA to mamy chyba benq… tzn… wiem, =BFe na pewno te=
kt=F3rych nie trzeba lutowa=E6 :)

da=B3oby rad=EA dzisiaj po 17 to za=B3atwi=E6?

Us=
=B3ugodawca marpc1=
otrzyma=B3 Tw=F3j adres e-mail (admin@vomito.pl) oraz telefon k=
ontaktowy (662206416)
Fav=
ore Sp. z o. o. z siedzib=B1 we Wroc=B3awiu, ul. Sterowcowa 20a, 54-130 Wro=
c=B3aw, KRS: 0000276368, s=B1d rejestrowy: S=B1d Rejonowy dla Wroc=B3awia-F=
abrycznej, VI Wydzia=B3 Gospodarczy, NIP: 894-28-96-578, REGON: 020463859, =
Kapita=B3 zak=B3adowy: 82 000 z=B3

Podobne rzygi:


Zostaw rzyga